Sagsnummer 20-4788

Manglende effekt af et lægemiddel er ikke en skade

02-02-2021

En dreng blev i en tre-årig periode behandlet medicinsk for græspollenallergi. Behandlingen havde dog ingen effekt. Drengen havde taget en pille om dagen og havde ikke oplevet bivirkninger til medicinen.

Forældrene anmeldte forløbet til Patienterstatningen og bad om at få erstattet udgifterne til medicinen.

Ifølge KEL § 42, nr. 1, anses sygdom eller skade, der skyldes, at et lægemiddel ikke har haft den tilsigtede effekt, ikke for en lægemiddelskade.

Patienterstatningen vurderede, at drengen ikke var påført en skade ved behandlingen med lægemidlet, og afviste derfor sagen. Udgifterne til medicinen kunne heller ikke erstattes.

Afgørelsesdato: 14. juni 2020