Sagsnummer 21-7391

Cryo-behandling foretaget af ikke-autoriseret sundhedsperson ikke omfattet af lovens dækningsområde

14-12-2021

En 24-årig kvinde anmeldte, at hun havde fået frostskader på bagsiden af begge ben efter såkaldt cryo-behandling på en privat klinik. Skaderne bestod i, at hun havde udviklet blærer og hudforandringer, som krævede lægelig behandling.

Det fremgik af klinikkens oplysninger, at der ikke var tale om behandling udført af eller under ansvar af autoriserede sundhedspersoner. Der var heller ikke en autoriseret sundhedsperson tilknyttet klinikken.

Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at behandlingen ikke var omfattet af lovens dækningsområde. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19.

Afgørelsesdato: 11. august 2021