Sagsnummer 18-4681

Udvikling af byld i hjernen efter behandling med immunnedsættende medicin

23-10-2019

En 37-årig mand blev behandlet for leddegigt med immunnedsættende medicin. Under en indlæggelse fik han en listeria-infektion, og han blev sat i antibiotisk behandling. En skanning viste en byld i hjernen, som man mente havde sammenhæng med infektionen.

Manden havde efterfølgende problemer med mental udtrætning og hukommelsesbesvær.

Patienterstatningen vurderede, at det med overvejende sandsynlighed var behandlingen med immunnedsættende medicin, der var årsagen til, at mandens immunforsvar ikke havde kunnet bekæmpe listeria-infektionen, og at der derfor udviklede sig en byld i hjernen.

Patienterstatningen vurderede også, at udviklingen af bylden i hjernen var en følge af den medicinske behandling og dermed måtte betragtes som en lægemiddelskade.

Derudover vurderede Patienterstatningen, at udviklingen af en byld i hjernen gik ud over, hvad manden måtte tåle set i forhold til behandlingen af hans gigtlidelse.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 43.

Afgørelsesdato: 29. marts 2019