Sagsnummer 18-3865

Ikke erstatning for ødelagte befrugtede æg

21-02-2019

En 27-årig kvinde anmeldte, at hun i forbindelse med fertilitetsbehandling havde fået ødelagt nogle befrugtede æg, da de var gået til grunde i forbindelse med nedfrysningen. Kvinden måtte derfor gennemgå et nyt forløb med hormonbehandling og ægudtagning.

Det fremgik af journalen, at årsagen til, at æggene var gået til grunde, ikke var klarlagt, men man antog, at det skyldtes laboratorie-relaterede forhold.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var tale om en personskade på kvinden, men kun en skade på de befrugtede æg. Det forhold, at kvinden skulle gennemgå et nyt behandlingsforløb, udgjorde ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Hun fik derfor afslag på erstatning efter KEL § 19, stk. 1.

Afgørelsesdato: 25. juni 2018