Sagsnummer 17-0929

Dødsfald under indlæggelse var ikke en følge af behandlingen

21-02-2019

En 81-årig kvinde blev indlagt med et brud på lårbenet. Der blev planlagt operation, men forinden fik kvinden anlagt en blokade. Kort tid efter blev kvinden fundet liggende på gulvet, ukontaktbar og med hjertestop. Hun blev i første omgang genoplivet, men afgik ved døden den følgende dag.

Efterfølgende obduktion viste, at dødsårsagen mest sandsynligt var nogle fedtpropper i lungerne.

De efterladte anmeldte forløbet og anførte, at dødsfaldet efter deres opfattelse skyldtes, at der ikke havde været sat sengehest op, og at kvinden var død af kvæstelser efter at være faldet ud af sengen.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden med overvejende sandsynlighed havde udviklet fedtpropper i lungevævet som følge af lårbensbruddet, og ikke som følge af den anlagte blokade. Der blev lagt vægt på, at det er kendt, at traumer kan udløse sådanne fedtpropper, og at disse kan give hjertestop.

Patienterstatningen vurderede også, at kvinden med overvejende sandsynlighed havde fået hjertestop, mens hun lå i sengen, og at dette var årsagen til, at hun var faldet ud af sengen.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 18/9150).

Afgørelsesdato: 7. maj 2018