Sagsnummer 14-5426

Klage til Styrelsen for Patientsikkerhed afbrød ikke forældelsesfristen

09-03-2016

En 56-årig mand anmeldte i 2013, at han var blevet påført skade ved behandling i 2004. Han oplyste, at han havde haft kendskab til skaden siden 2004.

Patienterstatningen vurderede, at sagen var forældet, da den var anmeldt mere end 5 år efter, at patienten havde fået kendskab til skaden. Sagen blev derfor afvist efter den dagældende PFL § 19.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. 

Patienten bad senere om at få sagen genoptaget. Han oplyste nu, at han i 2009 havde klaget over behandlingen til Patientombuddets Klagecenter (hører nu under Styrelsen for Patientsikkerhed). Han forklarede, at han på daværende tidspunkt ikke vidste, at der var flere klageinstanser.

Patienterstatningen indhentede kopi af patientens klage til Patientombuddet og vurderede, at der ikke var oplysninger i klagen, der kunne begrunde, at sagen skulle have været oversendt til vurdering af et eventuelt erstatningskrav. Fristen for anmeldelse af erstatningskravet var dermed ikke afbrudt ved klagen til Patientombuddets Klagecenter, og Patienterstatningen afviste derfor at genoptage sagen.

Denne afgørelse blev også tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

For lignende sager se 01-1179 og 17-2985.

Afgørelsesdato: 23. september 2013