Sagsnummer 17-2985

Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed afbrød ikke forældelsesfristen efter klage- og erstatningsloven

21-02-2019

En 37-årig kvinde anmeldte i marts 2017, at hun var blevet påført skade ved behandling på et sygehus i december 2012. Hun havde i december 2014 anmeldt forløbet til Styrelsen for Patientsikkerhed (nu Styrelsen for Patientklager), som havde udtalt kritik af behandlingen.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden havde eller burde have haft kendskab til skaden siden december 2012, og at hendes eventuelle erstatningskrav derfor var forældet, jf. KEL § 59.

Patienterstatningen vurderede desuden, at anmeldelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed ikke afbrød forældelsesfristen, jf. KEL § 60 a, fordi det i denne anmeldelse alene fremgik, at kvinden ønskede at klage over behandlingen, og at klagen skulle føre til kritik af sygehuset eller afdelingen. Derimod fremgik det ikke, at hun også ønskede at rejse et erstatningskrav. Der var derfor ikke grundlag for at betragte hendes erstatningskrav som anmeldt allerede ved anmeldelsen til styrelsen.

For lignende sager se 01-1179 og 14-5426.

Afgørelsesdato: 24. juni 2018