Sagsnummer 13-6665

Ikke erstatning for skade efter vaccination mod livmoderhalskræft

23-04-2015

En 21-årig kvinde blev vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV) med Gardasil. 5 måneder efter den sidste vaccination blev hun indlagt, efter at hun havde oplevet et anfald af kraftig hovedpine, føleforstyrrelser i ansigtet, tungen og armen samt svimmelhed, lysskyhed og dobbeltsyn. Anfaldet var opstået pludseligt, og kvinden havde oplevet det som et smæld i nakken. Man foretog forskellige undersøgelser, som viste normale forhold.

Føleforstyrrelserne forsvandt efter et par dage. Kvinden havde dog fortsat smerter i nakken og blev sat i behandling for kronisk hovedpine.  

Kvinden anmeldte forløbet til Patienterstatningen, da hun mente, at generne skyldtes vaccinationen med Gardasil.  

Patienterstatningen vurderede, at kvindens kroniske hovedpine ikke med overvejende sandsynlighed skyldtes vaccinationen. Der blev lagt vægt på, at kronisk hovedpine ikke er beskrevet som en kendt bivirkning i produktresuméet for Gardasil. Der blev også lagt vægt på, at der ikke er lægelige holdepunkter for en årsagssammenhæng mellem vaccination og kronisk hovedpine med ansigtslammelse, svimmelhed, kvalme og opkast, opstået 5 måneder efter sidste vaccination. Herudover var der ikke oplagt tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationerne og symptomudviklingen.

Patienterstatningen lagde desuden lagt vægt på, at kvinden allerede før HPV-vaccinationerne havde tendens til udvikling af migræneanfald, og at hun også inden vaccinationerne havde konsulteret sin praktiserende læge på grund af vedvarende tendens til hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer samt muskel- og ledsmerter. Endelig blev der lagt vægt på, at kvinden i årene op til vaccinationerne havde været udsat for flere rideulykker med slag mod hoved- og nakke-regionen og efter disse ulykker havde haft vedvarende smerter i ryg, skulder, hofte og ben.

Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at kvindens gener mest sandsynligt skyldtes hendes forudbestående forhold og ikke HPV-vaccinationerne. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 38, stk. 1, jf. § 44

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 3. februar 2014