Sagsnummer 10-0722

Blodprop i hjernen ikke med overvejende sandsynlighed en følge af mini-piller

23-04-2015

En 36-årig kvinde var i behandling med mini-piller, da hun udviklede en blodprop i hjernen. Hun anmeldte skaden til Patienterstatningen, da hun mente, at blodproppen var opstået som følge af mini-pillerne.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem blodproppen og brugen af mini-pillerne. Der blev lagt vægt på, at der ikke er en øget risiko for blodpropsdannelse i forbindelse med brug af mini-piller, da det er et gestagen præparat. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 38, jf. § 44.

Afgørelsen blev tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet. Sagen blev herefter indbragt for byretten. Der blev i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, som heller ikke mente, at der var årsagssammenhæng mellem blodproppen og brugen af mini-pillerne. Retssagen blev derfor hævet.

Afgørelsesdato: 21. april 2010