Sagsnummer 10-5232

Nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld

18-11-2013

En 55-årig mand blev påført skade ved behandling af et ankelbrud, idet der ikke blev opnået god stilling af bruddet, da man satte det sammen. Dette blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

I efterforløbet faldt patienten 4 gange, fordi han ikke iagttog den aflastning, som han var instrueret i. Ved faldene skete der en forskydning af forholdene i anklen, som nødvendiggjorde en ny operation. Senere væltede patienten på scooter i alkoholpåvirket tilstand og fik et nyt brud i området omkring anklen. Samtidig skete der en påvirkning af det tidligere indsatte materiale. 

Patienterstatningen vurderede, at patienten selv måtte bære ansvaret for den del af forløbet, der skyldtes hans gentagne fald. Der blev derfor kun givet en skønsmæssigt fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på grund af manglende efterlevelse af sygehusets anvisninger. 

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte afgørelsen.

Afgørelsesdato: 2. januar 2012