Sagsnummer 12-8306

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere omfattet af loven

27-08-2013

En patient anmeldte en skade opstået ved behandling på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. 

 

Skolen falder ind under begrebet ”universiteternes tandlægeskoler” og er dermed omfattet af lovens dækningsområde. Behandlingen af disse sager varetages dog af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, og sagen blev derfor oversendt dertil.

Afgørelsesdato: 20. februar 2013