Erstatning efter tandskader

Fra 1. juli 2024 kan du søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis du får en skade, når du får behandlet dine tænder hos fx en tandplejer eller tandlæge.

Tidligere blev sagerne behandlet hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Alle ansøgninger om erstatning før 1. juli 2024 bliver behandlet færdig af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.  Alle ansøgninger fra den 1. juli og frem bliver behandlet af Patienterstatningen.  

Hvad er en tandskade? 

Der kan være tale om erstatning, hvis du i behandlingen af dine tænder får en skade, der forringer din tandstatus. Det betyder, at skaden har helbredsmæssige konsekvenser for dig.

En skade kan for eksempel være:

 • tab af tand på grund af manglende diagnostik og behandling
 • tab af tand på grund af en knækket rodfil
 • behov for rodbehandling og krone på grund af manglende diagnostik og behandling
 • en nerveskade efter behandling. 

Hvad kan du få erstatning for?

En erstatning vil oftest gå til at dække dine udgifter til at udbedre skaden.

I nogle sager kan skaden dog være så alvorlig, at du også kan få godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. 

Læs mere om, hvad der giver erstatning 

Hvad kan du ikke få erstatning for?

Du har ikke ret til erstatning, fordi du kom galt af sted med dine tænder og var nødt til at opsøge en tandlæge. Med andre ord kan du ikke få erstatning, fordi du for eksempel faldt og måtte til tandlægen. 

Du kan heller ikke få erstatning, hvis behandlingen:

 • ikke lykkes
 • ikke lever op til dine forventninger
 • bliver dyrere end forventet
 • giver dig smerter i en kort periode.

Der er forskel på at søge erstatning eller klage over din tandlæge

Patienterstatningen vurderer, om der er sket en skade på dine tænder, som du skal have erstatning for. Erstatningen vil oftest gå til at udbedre skaden, men kan også være en godtgørelse for svie og smerte, varigt mén eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Patienterstatningen kan ikke tage stilling til, om du skal have penge tilbage for den behandling, som skadede dine tænder.

Hvis du har fået en behandling hos fx din tandlæge eller tandplejer og vil have pengene tilbage, så kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager har fx også mulighed for at udtale kritik af behandlingsstedet. Du har i klagesystemet også mulighed for at få din klage behandlet af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, der kan udtale kritik af en konkret sundhedsperson.

Du kan både klage til Styrelsen for Patientklager for at få pengene tilbage og søge erstatning for skaden hos Patienterstatningen på samme tid.

Du er dækket i Danmark, uanset hvor du fik tandbehandling 

Loven gælder for alle. Det har ingen betydning, hvor du fik din tandbehandling. Tandbehandlingen kan for eksempel været foregået: 

 • hos en privatpraktiserende tandlæge 
 • på en tandlægeskole
 • i den kommunale eller regionale tandpleje 
 • hos tandlægevagten
 • på hospitalet 
 • i fængsler og arresthuse.

Det har heller ingen betydning, hvem du er blevet behandlet af hos tandlægen. 

Hvordan søger jeg erstatning? 

Du kan søge erstatning på egne eller andres vegne. Du kan ansøge digitalt med MitID eller udfylde et ansøgningsskema og sende med posten. 

Søg erstatning

En mand får foretaget en rodbehandling. Under rodbehandlingen knækker den fil, tandlægen bruger til at rense med. Rodfilen forbliver i roden og tjener som fyldning. Der opstår senere rodspidsbetændelse.

Manden er berettiget til erstatning for fjernelse af fil-delen og for behandling af den nye rodspidsbetændelse.

En kvinde får foretaget en tandblegning. Hun er ikke tilfreds med resultatet, og det blev dyrere end forventet.  

Tandblegningen blev udført korrekt og medførte ikke en skade på kvindens tænder. Derfor kan hun ikke få erstatning.

Patienterstatningen afgør, om du har ret til erstatning efter loven og beregner en eventuel erstatning.

Erstatningen udbetales typisk af en af de fem regioner, ikke af Patienterstatningen.

Regionerne betaler erstatningen, hvis skaden er sket: 

 • Hos privatpraktiserende tandlæger 
 • Hos specialtandlæger 
 • På offentlige hospitaler  
 • Hos privatpraktiserende kliniske tandteknikere og tandplejere 
 • I regionstandplejen 
 • I socialtandplejen 
 • Ved de odontologiske lands- og regionale videncentre 

Kommunerne betaler erstatningen, hvis skaden er sket: 

 • I den kommunale børne- og ungdomstandpleje 
 • I omsorgstandplejen 
 • I specialtandplejen 

Forsvarsministeriet betaler erstatningen, hvis værnepligtige eller kontraktansatte i forsvaret eller redningsberedskabet får en erstatningsberettigende skade. 

Erstatningen udbetales af Justitsministeriet, hvis indsatte i fængsler eller arresthuse får en erstatningsberettigende skade. 

Erstatningen udbetales af forsikringsselskaber, hvis skaden er sket på et privathospital. 

Erstatningen udbetales af universiteterne, hvis skaden sker på universiteternes tandlægeskoler.

Det er gratis at søge erstatning. 

En eventuel erstatning afhænger af, hvor alvorlig en skade der er tale om, og hvilke konsekvenser den har haft.

Derudover er det bestemt i loven, at mindre erstatninger ikke skal udbetales. Reglerne er komplicerede og afhænger af, hvor du blev behandlet, da du fik skaden. 

Hvis du har fået en skade hos en privatpraktiserende tandlæge, og erstatningen overstiger 1.000 kr., udbetales hele erstatningen.   

Hvis skaden er sket i regionstandplejen, børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen, socialtandplejen, ved de odontologiske lands- og videnscentre og på universiteternes tandlægeskoler udbetales hele erstatningen, hvis erstatningen overstiger 10.000 kr. Det betyder, at beløb under 10.000 kr. ikke udbetales. 

Hvis tandskaden sker på et offentligt hospital, fratrækkes erstatningen et egetbidrag på 8.596 kr. (2024-niveau).  

Hvis tandskaden sker hos en privatpraktiserende tandtekniker eller tandplejer, fratrækkes erstatningen et egetbidrag på 8.596 kr. (2024-niveau). 

Værnepligtige eller kontraktsansatte i Forsvaret får udbetalt hele erstatningen, hvis beløbet overstiger 1.000 kr. 

For indsatte i fængsler og arresthuse gælder, at erstatningen fratrækkes et egetbidrag på 8.596 kr. (2024-niveau). 

Der kan være akutte situationer, hvor du ikke kan vente på, at din erstatningssag afgøres. Du er dog ikke garanteret, at dine udgifter til ny tandbehandling bliver dækket.

Der er to forældelsesfrister, du skal være opmærksom på: 

 • Du kan senest søge erstatning 3 år efter, du blev opmærksom på eller fik mistanke om, at du har fået en skade efter behandling eller medicin. 
 • Der må maksimalt være gået 10 år, siden du blev behandlet. 

Læs mere om frister

Brug for hjælp?

Hovednummer
I tvivl om, hvordan du søger erstatning? Ring alle hverdage kl. 9.30-15.00.
Telefon: 33 12 43 43

Skadelinjen
I tvivl om du har fået en skade?
Ring og få råd og vejledning alle hverdage kl. 9.30-15.00.
Telefon: 33 17 95 43

Bør du søge erstatning?

Prøv erstatningsguiden, inden du søger.

Gå til guiden

Er du tandlæge?

Bliv godt klædt på til at vejlede dine patienter, hvis skaden sker. 

Bestil gratis pjecer

Deltag i webinar

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Felter med (*) skal udfyldes.