Presse

Journalister kan ringe til pressevagten på 33 69 48 80 eller sende en mail til kommunikation@patienterstatningen.dk.

Du kan henvende dig alle hverdage kl. 7:00-22:00, i weekender og helligdage kl. 8:00-16:00.

Du kan ikke sende sms til pressevagten.

Pressefotos

Hvis du har brug for pressefotos af direktionens medlemmer, kan du downloade dem her.

Download pressefotos af Patienterstatningens direktion

 
Generelle henvendelser

Vi bidrager som udgangspunkt gerne med faktuelle oplysninger om erstatningsordningen samt relevant statistisk data.

Vi vil gerne være imødekommende, men må i visse tilfælde afslå at bidrage med data, fordi opgaven vil være meget ressourcetung, eller fordi data ikke vil være valide i forhold til det, journalisten ønsker at bruge data til.

Vi udtaler os om generelle juridiske spørgsmål, ligesom vi gerne bidrager i forhold til områder som patientsikkerhed og patienters retsstilling.

Konkrete sager

Henvendelser i konkrete sager besvares som udgangspunkt ikke. Vi kan dog i nogle tilfælde vælge at udtale os generelt for at undgå misforståelser om erstatningsordningen.

Generel aktindsigt

Vi er ikke omfattet af offentlighedsloven, hvorfor journalister ikke kan få generel aktindsigt.

Aktindsigt i konkrete sager

Ønsker en patient at give en journalist aktindsigt i sin sag, skal patienten udarbejde og underskrive en fuldmagt til journalisten, som skal sendes til os.

Det forhold, at en journalist har aktindsigt i en sag, betyder dog ikke, at vi kan drøfte sagen med eller kommentere den over for journalisten.

Krav til fuldmagten

Der skal være en præcis tekst med et tydeligt ønske, eksempelvis: "Jeg giver hermed journalist xxxx fuldmagt til ....".

Det skal være en tydelig tilladelse: "Jeg tillader desuden, at Patienterstatningen over for xxxx udtaler sig om behandlingen af min sag."

Personens navn, adresse, CPR-nummer, sagsnummer samt original underskrift. Det er ikke nok, at den skadelidte skriver under med sine initialer.

Vi skal modtage fuldmagten med almindelig post eller som et indscannet dokument sendt pr. mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Felter med (*) skal udfyldes.