Ugeskrift for Læger

Forebyggelse af skader i sygehusvæsenet

03-05-2004

Krag E, Hansen OH, Mejdahl S, Christoffersen JK, Erichsen M, Grünfeld A