sagsnummer 16-4794

Ikke godtgørelse for svie og smerte to gange for samme skadesforløb trods flere skadevoldere

07-09-2020

En 58-årig mand fik anerkendt, at han var blevet påført skade som følge af ikke-optimal behandling af et skinnebensbrud.

Det oprindelige brud var opstået i forbindelse med et trafikuheld. Manden havde blandt andet fået udbetalt godtgørelse for svie og smerte fra modpartens ansvarsforsikring.

Patienterstatningen vurderede, at der var tale om et samlet skadesforløb. Patienterstatningen mente derfor, at godtgørelsen for svie og smerte fra ansvarsforsikringsselskabet skulle fratrækkes i den godtgørelse, der kunne opgøres som følge af behandlingsskaden, så manden samlet fik udbetalt lovens maksimale godtgørelse.

Manden ankede afgørelsen og anførte, at der ikke var hjemmel til at begrænse godtgørelsen for svie og smerte til lovens maksimum, da der var to ansvarlige skadevoldere.

Ankenævnet for Patienterstatningen udtalte, at to skader, der opstår i samme skades-/behandlingsforløb, skal betragtes som én samlet skade, også selvom der er to ansvarlige skadevoldere. Ankenævnet tiltrådte derfor, at der kun kunne derfor gives godtgørelse for svie og smerte op til lovens maksimum (AfP 2018-4878).

For en lignende sag se 16-10199.

Afgørelsesdato: 23. oktober 2018