Sagsnummer 17-5901

Bevisvurdering – patientens oplysninger kunne ikke lægges til grund

21-02-2019

En 38-årig kvinde anmeldte i sommeren 2017, at hun havde fået diagnosticeret brystkræft for sent. Hun oplyste i sin anmeldelse, at hun to år tidligere havde været hos sin praktiserende læge og klaget over en hård knude i højre bryst.

Af lægens journal fremgik der ingen oplysninger om, at hun skulle have henvendt sig med en knude i brystet før maj 2017. Lægehuset oplyste supplerende, at man ikke havde erindringer om en konsultation vedrørende en knude i højre bryst før maj 2017.

Kvinden forklarede selv, at hun havde fået undersøgt begge bryster i forbindelse med en konsultation for svimmelhed i slutningen af 2014 eller starten af 2015. Hun forklarede også, at lægen havde fundet knuden, og at hun havde fået at vide, at hun ikke var gammel nok til at have brystkræft. I maj 2017 blev hun undersøgt af en lægevikar, der henviste hende til et kræftpakkeforløb. Hun fortalte lægevikaren, at hun tidligere havde vist knuden til sin sædvanlige læge.

Til brug for oplysning af sagen indhentede Patienterstatningen registeroplysninger fra regionen om det pågældende lægehus for at sammenligne de afregnede ydelser med journalen. Ifølge disse oplysninger var der ikke registreret ydelser, der ikke fremgik af journalen.

Ifølge lægens journal var kvinden blevet undersøgt i efteråret 2013 på grund af svimmelhed, og hun var blevet rådet til at henvende sig hos en ørelæge. Det var ikke noteret, at lægen skulle have undersøgt hendes bryster. Kvinden havde siden været til konsultation i lægehuset flere gange med forskellige problemstillinger. I maj 2017 var det noteret, at kvinden havde henvendt sig med en nyopdaget knude i højre bryst, som havde været der i mere end en måned. Hun blev i den forbindelse henvist til et kræftpakkeforløb.

Efter nærmere undersøgelser fik kvinden konstateret brystkræft med spredning til lymfeknuderne, og hun måtte gennemgå operation med fjernelse af brystet og efterfølgende strålebehandling og kemoterapi.

På grund af uoverensstemmelsen mellem kvindens oplysninger og oplysningerne i lægens journal lagde Patienterstatningen afgørende vægt på registeroplysningerne fra regionen. Oversigten over lægehusets ydelsesregister stemte overens med lægens journal - der var ingen afvigelser mellem registeroplysningerne og oplysningerne i journalen.

Patienterstatningen mente derfor ikke, det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at kvinden havde fået undersøgt sine bryster før maj 2017. Patienterstatningen mente heller ikke, der var grund til at antage, at lægens journal var ufuldstændig.

Patienterstatningen vurderede herefter, at lægens behandling og undersøgelse af kvinden havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, og at der ikke havde været grund til at mistænke brystkræft før maj 2017. Der havde dermed heller ikke været indikation for at henvise hende til videre udredning tidligere. Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som udtalte, at der som udgangspunkt lægges vægt på oplysningerne i journalen, medmindre det efter omstændighederne kan dokumenteres eller tilstrækkeligt sandsynliggøres, at journalerne er mangelfulde. Årsagen er blandt andet, at oplysningerne i journalen er noteret på det tidspunkt, hvor behandlingen fandt sted. Derudover er oplysningerne skrevet af en sundhedsperson på vegne af en offentlig sundhedsmyndighed på et tidspunkt, hvor der endnu ikke verserede en erstatningssag.

I den konkrete sag lagde ankenævnet til grund, at kvinden havde henvendt sig og var blevet undersøgt for tæthed i højre bryst i februar 2011 og for en knude i højre bryst i maj 2017. Ankenævnet lagde også til grund, at kvinden ikke havde henvendt sig til egen læge med symptomer fra højre bryst i den mellemliggende periode. Der blev lagt vægt på, at det i journalmaterialet var noteret, at kvinden i denne periode havde henvendt sig til egen læge med andre symptomer, men ikke med symptomer fra højre bryst.

Afgørelsen blev derefter tiltrådt (AfP 17/16016).

For lignende sager se 98-0111, 14-4699, 16-4197, 17-3082 og 18-2074.

Afgørelsesdato: 17. september 2017