Sagsnummer 17-10358

Skader efter knækket hofteprotese

23-11-2018

En 71-årig mand fik indsat en højresidig hofteprotese. Operationen forløb planmæssigt, og protesen var velplaceret.

Ved den afsluttende kontrol ca. et år efter operationen var der tilfredsstillende bevægelighed i hoften, og manden kunne gå uden at halte og uden hjælpemidler.

Cirka 4 år senere mærkede manden et smæld fra hoften, hvorefter højre ben gav efter, og han faldt. En undersøgelse viste, at lårbenskomponenten var knækket. Han fik derfor indsat en ny hofteprotese.

Patienterstatningen vurderede, at operationen havde levet op til erfaren specialiststandard, da den var gennemført korrekt og i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

Patienterstatningen vurderede også, at der var tale om materialesvigt. Der blev lagt vægt på, at hofteprotesen ikke burde knække 4 år efter, at den var sat ind, når der ikke var tale om et fald eller et andet traume.

Patienten blev derfor tilkendt erstatning for generne efter den knækkede protese efter apparaturreglen.

Afgørelsesdato: 11. juni 2018