Sagsnummer 18-3983

Knækket kateter til kemoterapi gav skade

23-11-2018

En kvinde 69-årig fik kemobehandling for sin kræftsygdom. Hun fik indopereret en injektionskapsel, så man via et kateter kunne give hende kemoterapi over flere gange.

I forbindelse med 3. serie kemobehandling fik hun hævelse omkring halsregionen og rødmen på højre side af brystet. Det viste sig, at kateteret var knækket, og at det knækkede stykke lå i højre hjerteforkammer.

Man fjernede derfor det stykke af kateteret, der var knækket af. Et par dage efter fjernede man den gamle injektionskapsel og anlagde en ny. Efterfølgende opstod der infektion i området omkring kateteret. Kvinden blev derfor indlagt, fik fjernet kateteret og blev sat i antibiotisk behandling.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen på sygehuset havde levet op til erfaren specialiststandard, og at skaden alene skyldtes, at kateteret var knækket. Kvinden blev derfor tilkendt erstatning for forløbet i forbindelse med infektionen efter apparaturreglen.

Afgørelsesdato: 14. november 2018