Sagsnummer 16-5698

Manglende indsendelse af journalmateriale medførte en tilsynssag hos Styrelsen for Patientsikkerhed

28-06-2018

En 54-årig mand anmeldte en skade opstået i forbindelse med behandling for en diskusprolaps.

Til brug for behandlingen af sagen bad Patienterstatningen mandens kiropraktor om at indsende journalmateriale vedrørende patienten. Trods gentagne rykkere sendte kiropraktoren ikke det udbedte materiale. Patienterstatningen indberettede derfor kiropraktoren til Styrelsen for Patientsikkerhed.

På baggrund af indberetningen oprettede Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag på kiropraktoren. Styrelsen oplyste i den forbindelse, at kiropraktoren inden for 14 dage skulle fremsende det udbedte materiale til Patienterstatningen samt en redegørelse til styrelsen.

Det blev desuden oplyst, at fortsat manglende afgivelse af oplysninger til Patienterstatningen ville blive betragtet som manglende medvirken ved styrelsens tilsyn. Ligeledes blev det oplyst, at manglende afgivelse af oplysninger eller medvirken ved tilsyn kan medføre midlertidig fratagelse af en sundhedspersons autorisation eller indskrænkelse af en sundhedspersons virksomhedsområde.

Kiropraktoren indsendte efterfølgende journalmaterialet til Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 23. oktober 2017