Sagsnummer 13-0694

Erstatningskrav som følge af blodprop i hjernen efter p-piller forældet

20-11-2017

En 39-årig kvinde anmeldte i 2013, at hun i juli 2007 havde fået en blodprop i hjernen som følge af p-piller. Det fremgik af journalmaterialet, at kvinden under en indlæggelse i juli 2007 var blevet informeret om, at brug af p-piller udgør en risikofaktor for blodpropper, og at hun var blevet rådet til at stoppe med at tage p-piller. Patienterstatningen mente på den baggrund, at kvinden havde eller burde have haft kendskab til skaden siden juli 2007, og afviste sagen som forældet.

Kvinden ankede afgørelsen og anførte bl.a., at hun havde opfattet anbefalingen om at stoppe med p-pillerne på grund af risiko for blodpropper som en anbefaling om risikominimering for fremtiden og ikke som en information om, at blodproppen kunne være udløst af p-pillerne. Denne oplysning fik hun først i forbindelse med en undersøgelse i 2013, hvor lægen anbefalede hende at klage over præparatet. Hun mente ikke, at hun burde have haft kendskab til årsagssammenhængen, da hun dels var i krise over blodproppen, dels havde følger efter blodproppen i form af bl.a. nedsat hukommelse og koncentrationsbesvær.

Ankenævnet for Patienterstatningen lagde vægt på, at kvinden ifølge sine egne oplysninger havde forstået, at hun ikke længere skulle behandles med p-piller, og at p-pilleophøret var begrundet i en risiko for udvikling af blodpropper. Det måtte herefter lægges til grund, at hun trods skaden havde forstået, at der var en sammenhæng mellem p-piller og risikoen for blodpropper. Derudover fremgår risikoen for udvikling af blodpropper af pillernes indlægsseddel, ligesom det i 2008 måtte anses for almindelig kendt, at p-piller kunne være forbundet med blodpropper. Kvinden burde derfor have været bekendt med den mulige årsagssammenhæng.

Byretten mente ikke, der var grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering af, at kvinden inden 2010 burde have indset, at p-pillerne kunne være en mulig årsag til blodproppen. Retten mente heller ikke, det var godtgjort, at følgerne efter blodproppen medførte, at hun var ude af stand til at forstå den mulige sammenhæng.

For landsretten udtalte Retslægerådet, at de nedsatte funktioner ikke havde haft en karakter, som havde påvirket kvindens evne til at bedømme og forstå en mulig sammenhæng af den nævnte karakter. Landsretten mente, at kvinden ved indlæggelsen i 2007 havde eller burde have fået kendskab til, at hendes indtag af p-piller kunne være en mulig årsag til blodproppen på en sådan måde, at hun dermed havde fornødent grundlag for at rejse krav om erstatning. Landsretten stadfæstede derfor, at kravet var forældet (FED 2016.142 Ø).

Afgørelsesdato: 15. april 2013