Sagsnummer 12-2695

Afgørelse tilbagekaldt på baggrund af nye lægelige oplysninger

11-11-2017

En 36-årig kvinde havde fået anerkendt en skade opstået som følge af en operation for diskusprolaps udført på forkert niveau og var ved efterfølgende afgørelser blevet tilkendt ca. 100.000 kr. i erstatning.

I forbindelse med den afsluttende erstatningsberegning modtog Patienterstatningen nyt journalmateriale, der dokumenterede, at operationen var foretaget på korrekt niveau.

Patienterstatningen tilbagekaldte derfor anerkendelsen og de efterfølgende afgørelser om erstatningsberegning. Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen (AfP 14/821).

Afgørelsesdato: 28. august 2012