Sagsnummer 13-4805

Afslag på genoptagelse - ikke begået sagsbehandlingsfejl

09-03-2017

En 38-årig mand anmeldte, at han havde udviklet refleksdystrofi efter behandling for et håndledsbrud. Patienterstatningen afviste, at der var sket en skade ved behandlingen, da refleksdystrofien med overvejende sandsynlighed var opstået som følge af selve bruddet. Afgørelsen blev ikke anket.

Tre år senere bad patienten om at få sagen genoptaget, hvilket blev afvist med den begrundelse, at der ikke var kommet nye oplysninger til sagen, som ændrede på den oprindelige afgørelse. Denne afgørelse blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sagen blev herefter indbragt for byretten. Advokaten anførte i den forbindelse, at der var begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med Patienterstatningens oprindelige afgørelse, herunder at sagen ikke havde været tilstrækkeligt belyst. Herudover mente advokaten, at Patienterstatningen burde have taget stilling til, om en tidligere iværksat ergoterapi ville have ændret forløbet.

Byretten lagde til grund, at sagen kun vedrørte spørgsmålet om eventuelle sagsbehandlingsfejl. Da rekursadgangen vedrørende realiteten i Patienterstatningens oprindelige afgørelse ikke var udnyttet, kunne byretten ikke tage stilling til, om en tidligere ergoterapi ville have ændret vurderingen af, om patienten var påført en skade. Byretten mente desuden, at sagen havde været tilstrækkeligt oplyst, og at der ikke var godtgjort sagsbehandlingsfejl. Sagen kunne derfor ikke genoptages (dom af 21. juni 2016 fra Retten i Esbjerg).

Afgørelsesdato: 4. juli 2017