Sagsnummer 15-8072

Erstatning fordi egen læge ikke så symptomer på blærekræft

10-08-2017

En kvinde går til lægen, fordi hun i to dage havde haft blod i urinen. En gynækologisk undersøgelse viste ingen tegn på sygdom, og infektionstal og blodprøver gav heller ingen forklaring på blodet i urinen.

Næsten to år efter første undersøgelse var hun hos egen læge igen, fordi hun havde smerter i sædeknoglen og korsbenet. Hun fik smertestillende medicin og blev henvist til røntgenundersøgelse, der viste at hun havde slidgigt.

To måneder efter havde hun igen blod i urinen og blev henvist til urolog, der konstaterede kræft i blæren med spredning til korsben og lænden.

Patienten burde allerede ved det første besøg hos lægen have været henvist til en urolog, da blod i urinen kan være symptom på kræft i nyre og urinveje, hvis der vel og mærke ingen anden forklaring er. Hvis man havde undersøgt hende tidligere ville patienten sandsynligvis have undgået, at kræften spredte sig og blev uhelbredelig. Patienten fik tilkendt erstatning for bl.a. varigt mén, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Afgørelsesdato: 7. april 2016