Sagsnummer 13-3748

Erstatningskrav forældet, da patienten havde haft kendskab til skaden i mere end 3 år

09-03-2016

En 20-årig mand kom i maj 2009 til skade med skulderen og blev undersøgt på skadestuen. Røntgenbilleder viste ikke tegn til brud. I oktober 2009 fik patienten foretaget en MR-skanning, som viste, at en sene var revet over, og i november 2009 blev patienten derfor opereret.

Patienten havde herefter ingen væsentlige gener, men i 2013 begyndte han igen at få smerter i skulderen. Han blev undersøgt igen, og man vurderede, at smerterne skyldtes slid i skulderen som følge af, at han ikke var blevet opereret umiddelbart efter skaden i maj 2009.

Patienten anmeldte først forløbet til Patienterstatningen i maj 2013.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at patienten burde have haft kendskab til skaden senest i november 2009. Han havde selv anført i sin anmeldelse, at han blev klar over, at der var sket en skade, i november 2009. Skaden var derfor anmeldt mere end 3 år efter kendskabet.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og patienten indbragte herefter sagen for domstolene. For byretten forklarede patienten, at det først var ved undersøgelserne i 2013, at han var blevet klar over, at der var sket en fejl på skadestuen i maj 2009. Retten vurderede, at patienten havde fået kendskab til den mulige sammenhæng mellem den manglende behandling af den overrevne sene og den varige efterfølgende skade i skulderen ved skanningen i oktober 2009 eller senest ved operationen i november 2009. Sagen var derfor forældet (dom af 1. april 2015 fra Retten i Sønderborg, sag nr. BS C1-1641/2014).

For lignende sager se 12-996413-326313-749713-8100 og 14-7998.

Afgørelsesdato: 13. august 2013