Sagsnummer 13-8100

Erstatningskrav efter selvmord forældet

16-08-2015

En 45-årig mand blev i august 2008 indlagt på psykiatrisk afdeling, efter at han havde forsøgt at begå selvmord ved at indtage en overdosis medicin. Under indlæggelsen var patienten sammen med sine pårørende til en samtale, hvor det blev vurderet, at han ikke var selvmordstruet. Han blev derfor udskrevet den følgende dag.

Dagen efter udskrivelsen begik patienten selvmord ved at springe ud fra en høj bygning.

I 2013 fik de pårørende aktindsigt i patientens journal. De anmeldte herefter sagen til Patienterstatningen, da de mente, at journalen bekræftede deres mistanke om, at udskrivelsen i august 2008 var sket på baggrund af en fejlvurdering.

Patienterstatningen vurderede, at de pårørende havde haft kendskab til de oplysninger, der fremgik af journalen, siden samtalen i august 2008. De havde derfor haft anledning til at anmelde sagen allerede i 2008, hvis de mente, at selvmordsvurderingen var forkert.

Da sagen var anmeldt mere end 3 år efter, at de pårørende fik kendskab til den mulige skade, var kravet forældet. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 59.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

For lignende sager se 12-996413-326313-374813-7497 og 14-7998.

Afgørelsesdato: 18. juni 2014