Sagsnummer 14-7998

Information om forventet bedring af tilstanden uden betydning for forældelse

09-03-2017

En 35-årig mand blev i oktober 2010 behandlet for en slimsæk ved albuen. Han fik efterfølgende smerter og hævelse i albuen og måtte behandles igen med bl.a. blokade og antibiotika. Han gennemgik desuden en re-operation i marts 2011.

Smerterne blev dog yderligere forværret, og manden måtte behandles med stærk smertestillende medicin. Man vurderede, at manden havde udviklet et kronisk smertesyndrom. I juli 2011 forklarede man manden, at man ikke havde yderligere behandlingstilbud, og at tilstanden formentlig ville bedres over tid.

Forløbet blev anmeldt i november 2014. Patienterstatningen vurderede, at patienten senest i juli 2011 havde fået kendskab til, at der eventuelt var sket en skade, og afviste derfor sagen som forældet.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev derefter indbragt for domstolene. Byretten mente, at patienten som følge af de tiltagende smerter efter operationerne med heraf følgende ordinering af smertestillende samt lægens oplysninger ved konsultationen i juli 2011 senest på dette tidspunkt burde have indset, at der kunne være tale om en skade opstået som følge af operationerne. Sagen var derfor forældet (dom af 8. juni 2016 fra Retten i Næstved).

For lignende sager se 12-996413-326313-374813-7497 og 13-8100.

Afgørelsesdato: 26. november 2014