Sagsnummer 12-9964

Erstatningskrav forældet – kendskab til skadens omfang uden betydning

16-08-2015

En 54-årig mand anmeldte i 2012, at han var blevet påført skade som følge af infektion opstået ved en operation foretaget i november 2004. Han anførte i sin anmeldelse, at han havde fået kendskab til infektionen i december 2004, og at han som følge af skaden havde haft infektion i kroppen i 8 år. Han var dog først blevet klar over skadens omfang i 2011.

Patienterstatningen vurderede, at erstatningskravet var forældet, da skaden var anmeldt mere end 5 år efter det tidspunkt, hvor patienten fik eller burde have haft kendskab til skaden (fristen for skader indtrådt i 2004). Patienterstatningen vurderede også, at det er uden betydning for spørgsmålet om forældelse, at man først senere får kendskab til skadens omfang. Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og sagen blev herefter indbragt for domstolene. Retten udtalte, at patienten burde have haft kendskab til skaden umiddelbart efter operationen i 2004 eller senest i 2006, hvor han af kommunens lægekonsulent blev erklæret permanent uegnet til ordinær beskæftigelse. Kravet var derfor forældet (dom af 28. november 2014 fra Retten i Næstved, sag nr. BS 14-1711/2013).

For lignende sager se 13-374813-326313-7497,13-8100 og 14-7998.

Afgørelsesdato: 8. januar 2013