Sagsnummer 08-0044

Smittet med hepatitis i forbindelse med behandling for nyrelidelse

10-05-2010

En dreng blev født med en cystenyresygdom og måtte som følge heraf gennemgå omfattende behandling, herunder 2 nyretransplantationer og hæmodialyse. Da drengen var 14 år gammel, fik han konstateret hepatitis C. Sygehuset vurderede, at han formentlig var blevet smittet ved behandlingen, men kunne dog ikke afgøre, hvornår smitten var sket.

Ved sin afgørelse lagde Patienterstatningen til grund, at drengen var blevet smittet med hepatitis C ved behandlingen. Patienterstatningen vurderede desuden, at behandlingen havde levet op til bedste specialiststandard, og at der derfor var tale om en hændelig komplikation. Det blev dog samtidig vurderet, at hepatitis C-smitten ikke udgjorde en tilstrækkeligt alvorlig skade set i forhold til den alvorlige grundsygdom, som nødvendiggjorde nyretransplantationer og hæmodialyse, og som ubehandlet ville have været dødelig. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1, og nr. 4.

Afgørelsesdato: 25. marts 2009