Sagsnummer 07-4105

Lungefibrose som følge af Nitrofurantoin

10-05-2010

På grund af tilbagevendende blærebetændelse blev en kvinde sat i behandling med Nitrofurantoin. Efterfølgende fik hun konstateret lungefibrose og nedsat lungefunktion samt nedsat lungekapacitet. Man vurderede, at dette skyldtes en allergisk reaktion på behandlingen (alveolitis).

Patienterstatningen fandt, at lungefibrose som følge af behandling med Nitrofurantoin er en kendt, men meget sjælden bivirkning, som ikke kan forudsiges, samt at bivirkningen overstiger, hvad man som patient med rimelighed må acceptere i forbindelse med behandling for blærebetændelse. Skaden blev derfor anerkendt efter LMSL § 6 (KEL § 43).

Sagen er et eksempel på, at der kan ydes erstatning efter lægemiddelskadereglerne, hvis der indtræder alvorlig skade i forbindelse med behandlingen af en relativt banal grundsygdom.

Afgørelsesdato: 26. juni 2009