Sagsnummer 07-1760

Fald på flisebelagt gangareal afvist

06-05-2010

En patient faldt foran indgangen til et sygehus. Foto af skadestedet viste et flisebelagt gangareal med en mindre niveauforskel. Sygehuset udmålte niveauforskellen på ulykkesstedet til 1,5 cm over en bredde på 1 m.

Patienterstatningen afviste at yde erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler (KEL § 21, stk. 2), da den konkrete niveauforskel på 1,5 cm ikke måtte antages at overstige, hvad man som fodgænger almindeligvis må være forberedt på. Endvidere var der, fraset den konkrete niveauforskel, tale om et fliseareal uden væsentlige ujævnheder eller skader.

Erstatningssager vedrørende faldskader som følge af niveauforskel afgøres på baggrund af en konkret vurdering, men der bliver i retspraksis typisk ikke statueret erstatningsansvar, hvis niveauforskellen er mindre end 2-3 cm.

Afgørelsesdato: 20. november 2007