Sagsnummer 06-0317

Afslag på genoptagelse – ny operation ikke en følge af skaden

06-05-2010

En 66-årig kvinde fik foretaget kikkertundersøgelse i knæet på grund af slidgigt og blev i den forbindelse påført infektion i knæet. Patienterstatningen vurderede imidlertid, at infektionen kun havde medført en kortere forlængelse af sygeforløbet, og at patienten ikke var blevet påført et erstatningsberettigende varigt mén. Der blev derfor givet afslag på erstatning, hvilket blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Patienten rettede senere fornyet henvendelse til Patienterstatningen, idet hun knap 3 år efter skaden havde måttet gennemgå en operation med indsættelse af en knæprotese. Patienterstatningen fandt det dog overvejende sandsynligt, at patienten uanset infektionen på et tidspunkt ville have fået indsat en knæprotese som følge af sin slidgigt. Det fremgik desuden, at knæprotesen var velfungerende, og infektionen skønnedes derfor ikke at have medført en forøgelse af det varige mén. Det kunne ikke udelukkes, at tidspunktet for knæprotesen var fremrykket som følge af infektionen. Dette berettigede dog ikke i sig selv til erstatning. Patienterstatningen afslog derfor at genoptage sagen. Denne afgørelse blev ligeledes tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 16. juni 2009