Sagsnummer 05-2302

Posttraumatisk stress-syndrom efter utilstrækkelig bedøvelse under kejsersnit

16-08-2010

En 27-årig kvinde fik foretaget kejsersnit. Der var dog problemer med bedøvelsen, hvilket bevirkede, at kvinden ikke var tilstrækkeligt smertedækket under indgrebet. Hun fik efterfølgende psykiske gener svarende til et såkaldt svært posttraumatisk stress-syndrom.   

Patienterstatningen vurderede, at optimal behandling havde tilsagt, at man havde sørget for at opnå tilstrækkelig smertedækning inden gennemførelsen af kejsersnittet, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået.

Kvinden blev bl.a. tilkendt en méngodtgørelse svarende til en méngrad på 25 %, i overensstemmelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Sagen er et eksempel på, at også skader af rent psykisk karakter er omfattet af loven. Frem til den 1. januar 2004 dækkede loven kun fysiske skader, herunder psykiske følger af fysiske skader. Var den konkrete skade indtrådt før den 1. januar 2004, ville den således være blevet afvist med den begrundelse, at den faldt uden for lovens dækningsområde.

Patienterstatningen har gennem årene modtaget flere anmeldelser vedrørende utilstrækkelig bedøvelse, som f.eks. har medført, at patienten er vågnet op under en operation (såkaldt huskeanæstesi) og har fået psykiske gener herefter. Frem til den 1. januar 2004 blev sådanne skader afvist, hvis der ikke forelå en skade af fysisk karakter.

Afgørelsesdato: 25. oktober 2005