Sagsnummer 08-1166

Ikke erstatning for udgifter til kørekort og invalideskilt

16-08-2010

En 56-årig kvinde fik foretaget en rygoperation og fik i den forbindelse en rygmarvsskade med påvirket gangfunktion og nedsat kraft i begge ben. Som følge af skaden fik kvinden frataget sit kørekort, og hun måtte derfor i en periode have et midlertidigt kørekort og senere have fornyet sit oprindelige kørekort. Hun måtte desuden anskaffe sig et invalideskilt.

Patienterstatningen afviste at erstatte udgifterne til kørekort og invalideskilt, da disse udgifter måtte anses for indeholdt i godtgørelsen for varigt mén.

Afgørelsesdato: 29. marts 2010