Sagsnummer 08-2072

Blodprop som følge af knækket guide-wire

16-08-2010

En 38-årig mand fik i september 2005 foretaget ballonudvidelse og stentanlæggelse. I forbindelse med indgrebet knækkede et mindre stykke af guide-wiren af, hvilket dog først blev opdaget ved en undersøgelse af kranspulsårerne i maj 2006. Da man vurderede, at det ikke var muligt at fjerne det pågældende stykke af guide-wiren, anbefalede man, at patienten skulle i livslang medicinsk behandling (Plavix).

I juni 2007 fik patienten en blodprop i hjertet, og en ny undersøgelse viste, at kranspulsåren nu var helt tillukket, og det afknækkede stykke guidewire var fortsat at se. Man foretog genåbning af karret med efterfølgende anlæggelse af medicingivende stent. 

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at patientens blodprop var opstået som følge af, at der var knækket et stykke guide-wire af ved operationen i september 2005. Vi vurderede endvidere, at skaden var opstået som følge af svigt i det anvendte apparatur. Skaden blev derfor anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2.

Afgørelsesdato: 20. maj 2009