Hvorfor og hvordan sker diagnosefejl?

Publiceret 16-01-2019

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Patienterstatningen har fået midler af Helsefonden til at se nærmere på nogle af de diagnosefejl, der bliver anmeldt til Patienterstatningen. Målet er at få ny viden om, hvorfor diagnosefejl sker, og hvordan de kan undgås.

Det er data fra Patienterstatningens database, der danner grundlaget for analysen af fejldiagnoser.En ny opgørelse af tal fra database fra 2008 og frem til i dag viser, at 26 pct. af de sager, som Patienterstatningens anerkender, vedrører diagnosefejl. Af dem stammer omkring 70 pct. fra de offentlige sygehus og 18 pct. fra almen praksis.

Der er nogle af de afgørelser, der forhåbentlig kan pege på mulige mønstre, årsager og løsninger, som projektet kan dele med sundhedspersonalet:

”At få erstatning for en behandlingsskade er én ting, for mange betyder det dog også meget, at den kilde til læring, der rummes i en afgørelse fra Patienterstatningen, bruges til at styrke patientsikkerheden. Ingen overser eller giver forkert diagnose med vilje, så mere viden om, hvor det sker, og hvordan det sker, gavner også sundhedspersonalet. Vi er derfor meget glade for den mulighed, vi har fået af Helsefonden til – med fokus på patientsikkerheden – at se nærmere på de skader, der vedfører fejldiagnoser”, siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Læs mere om projektet på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside.