Sagsnummer 05-1817

Forsinket diagnosticering af blodprop i hjertet

18-06-2009

En 44-årig mand henvendte sig til lægevagten, efter at han gennem 2 dage havde haft smerter i brystkassen og havde fået besværet vejrtrækning. Der blev efter endt undersøgelse ordineret antibiotika. Ved et fornyet vagtlægebesøg samme dag havde patienten nu feber, men normal vejrtrækning. 2 dage efter henvendte patienten sig igen til lægevagten, da han havde haft opkastninger. Man rådede patienten til at kontakte egen læge. Senere samme dag blev patienten tilset af en vagtlæge, der målte pulsen til 40 og blodtrykket til 90/60. Patienten blev herefter akut indlagt på hospital, hvor man konstaterede, at patienten havde haft en blodprop i hjertet, og at dette havde taget varig skade.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 3, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, nr. 1. Der blev lagt vægt på, at bedste specialiststandard havde tilsagt, at man ved vagtlægebesøget den første gang havde overvejet, om patienten havde ustabil angina eller eventuelt en blodprop i hjertet, samt havde sikret/afkræftet diagnosen ved at foretage et elektrokardiogram. Patienterstatningen lagde vægt på, at patienten havde sukkersyge, hvorfor der var høj risiko for karsygdomme. Endvidere var der oplysninger om tilbagevendende brystsmerter og åndenød.

Patienterstatningen fandt det overvejende sandsynligt, at blodproppen i hjertet allerede var indtrådt ved det første besøg, og at patienten kunne have bevaret hele eller næsten hele hjertefunktionen, hvis man samme dag havde foretaget operation af hjertet med stentanlæggelse (05-1817).

Afgørelsesdato: 1. december 2005