Sagsnummer 20-0298

Fald på kursted ikke omfattet af loven

07-09-2020

En 74-årig kvinde anmeldte, at hun var kommet til skade i forbindelse med et fald under et ophold på et kursted. Hun faldt i omklædningsrummet og slog ryggen.

Patienterstatningen vurderede, at skaden ikke var opstået i forbindelse med behandling, men at der var tale om et ulykkestilfælde.

Efter KEL § 21, stk. 2, dækker loven kun ulykkestilfælde, der sker på sygehuse. For at et behandlingssted kan betragtes som et sygehus, er det en betingelse, at der er tale om døgnbehandling.

Kurstedet var et privat behandlingssted for psoriasis-patienter, hvor patienterne bor i lejligheder tæt ved stedet. Patienterstatningen vurderede derfor, at kurstedet ikke kunne betragtes som et sygehus.Ulykkestilfældet var dermed ikke omfattet af loven.

Afgørelsesdato: 11. februar 2020