Sagsnummer 18-9064

Ansvarsfordeling ved flere mulige skadevoldere

07-09-2020

En 52-årig kvinde blev opereret på et privathospital med fjernelse af galdeblæren. Under indgrebet opstod der en blødning, så kvinden måtte overflyttes til et offentligt sygehus, hvor hun blev re-opereret samme dag. Kvinden gennemgik senere en ny operation på grund af et mindre arvævsbrok.

Patienterstatningen anerkendte forløbet på privathospitalet efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, og tilkendte kvinden godtgørelse for svie og smerte.

Patienterstatningen vurderede samtidig, at der ikke var sket en selvstændig skade under forløbet på det offentlige sygehus, da hele forløbet var en følge af blødningen efter operationen på privathospitalet.

Patienterstatningen pålagde derfor privathospitalet det fulde ansvar for godtgørelsen for svie og smerte, også for forløbet på det offentlige sygehus og den senere operation for arvævsbrok.

Afgørelsen blev anket af privathospitalet, som ikke mente, at det med sikkerhed kunne afgøres, at forløbet udelukkende skyldtes følger efter den oprindelige operation.

Ankenævnet for Patienterstatningen var enig i, at re-operationen på det offentlige sygehus var nødvendiggjort af skaden på privathospitalet. De vurderede også, at der ikke var tale om to uafhængige skader. De tiltrådte derfor, at hele ansvaret for godtgørelsen for svie og smerte påhvilede privathospitalet (AfP 2019/5311).

Afgørelsesdato: 27. maj 2019