Sagsnummer 19-6005

Øjenskade som følge af defekt kontaktlinsevæske udleveret hos optiker

06-03-2020

En 63-årig kvinde anmeldte, at hun havde fået en øjenskade som følge af, at den kontaktlinsevæske, hun havde anvendt, ikke havde neutraliseret sig. Hun havde oplevet en forfærdelig smerte, da hun satte kontaktlinsen i øjet, så hun havde straks taget den ud igen og skyllet øjet.

Senere samme dag fik hun forværrede smerter og nedsat syn, og ved en øjenundersøgelse konstaterede man en defekt på hornhinden. Man iværksatte behandling med øjensalve, og efter en uge var hornhinden ophelet. Kvinden havde dog fortsat problemer med synet på øjet.

Patienterstatningen vurderede, at skaden var omfattet af lovens dækningsområde, da anvendelse og køb af kontaktlinsevæske sædvanligvis sker efter rådgivning fra en optiker, der er en autoriseret sundhedsperson.

Patienterstatningen vurderede også, at kontaktlinsevæske kan sidestilles med medicinsk udstyr, der anvendes til behandling. Derudover vurderede Patienterstatningen, at skaden på hornhinden med overvejende sandsynlighed var forårsaget af, at kontaktlinsevæsken ikke neutraliseredes som forventet, og at dette kunne anses for fejl eller svigt i udstyr anvendt til behandling.

Sagen blev derfor anerkendt efter apparaturreglen i KEL § 20, stk. 1, nr. 2.

Afgørelsesdato: 13. november 2019