Sagsnummer 15-3474

Erstatning for forkert psykiatrisk diagnose

25-10-2016

En 40-årig mand var i en længere periode i behandling hos en psykiater, som i første omgang satte ham i medicinsk behandling mod angst. Psykiateren stillede desuden diagnoserne dystymi, paranoid personlighedsstruktur, borderline og skizotypi. Senere stillede psykiateren også diagnosen ADHD og ordinerede medicinsk behandling mod dette.

Patienten oplevede en del bivirkninger til ADHD-medicinen i form af blandt andet øget aggressivitet og hovedpine. Han blev efterfølgende undersøgt af en anden psykiater, som ikke mente, at han havde ADHD, og den medicinske behandling blev derfor udtrappet.

Patienten anmeldte forløbet til Patienterstatningen og anførte, at han havde fået stillet en forkert diagnose.

På baggrund af en psykiatrisk speciallægeerklæring vurderede Patienterstatningen, at der ikke havde været grundlag for at stille diagnoserne skizotypi, borderline og ADHD. Patienten var dog kun blevet behandlet for ADHD.

Patienterstatningen anerkendte derfor, at patienten var påført skade i form af bivirkninger til den unødvendige behandling for ADHD, og tilkendte ham en skønsmæssigt fastsat godtgørelse for svie og smerte for disse bivirkninger. Patienten fik desuden erstattet sine udgifter til ADHD-medicinen efter en analogi af EAL § 1.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 30. november 2015