Sagsnummer 15-0338

Erstatning for skade efter forsøgsprojekt – rask forsøgsperson

09-03-2016

En 87-årig mand deltog i et forsøgsprojekt med styrketræning på et sygehus. Efter projektets afslutning oplevede han smerter i arme, ben og skuldre. Undersøgelser viste ingen egentlige skader, men der var irritation af en sene og lidt indeklemning af skulderen.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter KEL § 19, stk. 2, jf. § 22, stk. 1, da smerterne var opstået i forbindelse med det forsøgsprojekt, patienten havde deltaget i som rask forsøgsperson. Der var kun tale om midlertidige gener. Patienten fik derfor en mindre, skønsmæssigt fastsat godtgørelse for svie og smerte.

Afgørelsesdato: 5. juli 2015