Sagsnummer 14-7126

Indberetning af medicinbivirkning til Lægemiddelstyrelsen afbryder ikke forældelsesfristen

16-06-2016

En 52-årig kvinde anmeldte i august 2014, at hun var blevet påført en lægemiddelskade som følge af en medicinsk behandling, hun havde gennemgået i november og december 2009. Hun oplyste i sin anmeldelse, at hun fik kendskab til skaden i starten af december 2009.

Da skaden var anmeldt mere end 3 år efter, at kvinden fik kendskab til skaden, afviste Patienterstatningen sagen som forældet.

Ved behandlingen af sagen var Patienterstatningen opmærksom på, at kvinden havde oplyst, at hun havde indberettet bivirkningerne til Lægemiddelstyrelsen i september 2012.

Patienterstatningen mente dog ikke, at indberetningen til Lægemiddelstyrelsen afbrød forældelsesfristen for anmeldelse af et erstatningskrav. Dels er Lægemiddelstyrelsen ikke rette myndighed for modtagelse af erstatningskrav. Dels indeholdt indberetningen ingen oplysninger om, at kvinden ønskede at søge erstatning for bivirkningerne. Lægemiddelstyrelsen havde derfor ikke haft pligt til at videresende indberetningen til Patienterstatningen, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Som afgørelsen viser, er det en betingelse for afbrydelse af forældelsesfristen, at der fremsættes et erstatningskrav. Kravet skal rettidigt fremsendes til Patienterstatningen eller Sundhedsministeriet, jf. KEL § 60, stk. 1. Rettidig fremsendelse af et erstatningskrav til Styrelsen for Patientsikkerhed afbryder også forældelsen, jf. KEL § 60 a. Det samme gør indsendelse af en anmeldelse til patientkontorerne, jf. sundhedslovens § 51, stk. 5.

Afgørelsesdato: 22. december 2014