Sagsnummer 15-8000

Ikke erstatning for fremtidige udgifter til paryk udover kommunens tilskud

16-06-2016

En 41-årig kvinde fik anerkendt forsinket diagnosticering af brystkræft efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Ved rettidig behandling ville hun have undgået at få fjernet brystet og lymfeknuder i armhulen, og hun ville have undgået at skulle gennemgå kemoterapi og antihormonbehandling. Hun blev blandt andet tilkendt godtgørelse for varigt mén for tab af bryst og for varig pletskaldethed, som var opstået efter kemoterapien.

Kvinden rejste krav om erstatning for udgifter til paryk. Patienterstatningen henviste hende i første omgang til at søge tilskud til udgifterne gennem kommunen.

Kvinden vendte herefter tilbage og oplyste, at kommunen kun ville dække udgifter til parykker af kunstigt hår – to parykker om året til i alt ca. 4.500 kr. Kvinden ønskede parykker af ægte hår, som kostede ca. 16.500 kr. om året.

Patienterstatningen vurderede, at de udgifter, kommunen ville dække, var rimelige, og at der ikke var grundlag for at yde erstatning for udgifter udover kommunens tilskud. Kvinden fik derfor 4.500 kr. i erstatning for rimelige udgifter afholdt frem til kommunens bevilling. Der blev samtidig givet afslag på erstatning for fremtidige udgifter til paryk.

Afgørelsesdato: 30. september 2015