Sagsnummer 14-2856

Behandling på klinik i Sverige ikke omfattet af loven

16-06-2016

En 28-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade under en brystforstørrende operation udført på en privatklinik i 2011. Forundersøgelsen foregik på en klinik i Danmark, men selve operationen blev foretaget på søsterklinikken i Sverige.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at operationen ikke var foregået i Danmark, og at den derfor faldt uden for lovens dækningsområde. Patienten blev henvist til at rejse sit krav gennem den svenske patienterstatningsordning.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og kvinden indbragte herefter sagen for domstolene.

Byretten bemærkede, at patienten efter eget valg og for egen regning var blevet opereret på en klinik i Sverige. Det forhold, at forundersøgelsen var foregået i Danmark, ændrede ikke på, at skaden ikke var påført ”her i landet". Behandlingen var derfor ikke omfattet af lovens dækningsområde (dom af 18. november 2015 fra Retten i Nykøbing F., sag nr. BS -530/2015).

Afgørelsesdato: 22. august 2014