Sagsnummer 15-5338

Behandling hos privatpraktiserende tandplejer

16-06-2016

En 42-årig mand anmeldte, at han var blevet påført skade i forbindelse med behandling hos en privatpraktiserende tandplejer. Patienterstatningen behandlede sagen, men afviste at yde erstatning.

Erstatningskrav for skader opstået ved behandling hos privatpraktiserende tandlæger behandles af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Hvis Patienterstatningen modtager henvendelser om sådanne skader, henviser vi derfor patienterne dertil.

Hvis skaden i den konkrete sag var opstået ved behandling hos en tandplejer, der var ansat hos en privatpraktiserende tandlæge, ville den pågældende tandlæge have været ansvarlig for behandlingen. Sagen skulle i så fald have været behandlet af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Afgørelsesdato: 25. februar 2016