Sagsnummer 14-3748

Mistanke om brystkræft skal undersøges inden for to uger

12-01-2016

En kvinde blev i oktober 2011 af sin praktiserende læge undersøgt for brystkræft. Lægen fandt en knude ved venstre armhule og henviste til nærmere undersøgelse på sygehuset. I henvisningen stod der: ”OBS TUMOR MAMMAE … Ikke suspekte partier i øvrigt”.

Sygehuset placerede kvinden i ”ventegruppe 2”, hvor ventetiden var ca. tre måneder. Undersøgelsen fandt derfor først sted i februar 2012.

Det viste sig, at der var tale om flere kræftknuder ved venstre armhule, som havde spredt sig til lymfeknuderne. Kvinden fik fjernet knuderne og alle lymfeknuderne i armhulen og blev efterbehandlet med kemoterapi, stråleterapibehandling og antihormoner.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden skulle have været indkaldt til undersøgelse inden for to uger efter henvisningen, jf. ventetidsreglerne. Derved ville kræftsygdommen være blevet diagnosticeret tilsvarende tidligere, og kvinden kunne have startet sin behandling på et tidspunkt, hvor kræftsygdommen havde været mindre udbredt.

Patienterstatningen vurderede også, at kvinden med overvejende sandsynlighed ville have undgået en del af behandlingsforløbet, og at hendes overlevelsesprognose ville have været bedre, hvis behandlingen var blevet iværksat tidligere. Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen henviste i sagen til, at der gælder to ugers frist til forundersøgelse, når der er rejst mistanke om kræft, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. og bilag 1 til bekendtgørelsen.

Henvisningen fra egen læge, hvor der bl.a. stod ”OBS TUMOR MAMMAE … Ikke suspekte partier i øvrigt”, rejste ifølge Patienterstatningen mistanke om brystkræft, og kvinden skulle derfor have været undersøgt inden for to uger efter henvisningen.

Regionen mente, at fristen på to uger alene gælder ved ”begrundet mistanke om kræft”. Det var Patienterstatningen ikke enig i, jf. ordlyden af bekendtgørelsen, hvorefter der kun skal være mistanke om kræft.

Afgørelsesdato: 18. juni 2015