Sagsnummer 11-8300

Blodansamling i forbindelse med biopsi

03-09-2012

En 71-årig kvinde deltog som sund forsøgsperson i et videnskabeligt forsøg på et hospital.

Forsøget indebar udtagning af en biopsi fra venstre lårmuskel. Indgrebet forløb planmæssigt, men efterfølgende fik kvinden en stor blodansamling omkring indstiksstedet. Hospitalet mente, at der formentlig var tale om en læsion af et kar i muskulaturen.

Patienterstatningen tilkendte 4.000 kr. i godtgørelse for svie og smerte, da kvinden i en periode på omkring 4 uger havde funktionsnedsættelse og blev behandlet med smertestillende medicin og fysioterapi. På vores foranledning anmeldte kvinden sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering af evt. godtgørelse for varigt mén.

Afgørelsesdato: 21. februar 2012