Sagsnummer 11-3650

Uretmæssig videregivelse af oplysninger udgjorde ikke en skade

05-02-2012

En 63-årig kvinde anmeldte det forhold, at en psykiatriklinik uden hendes samtykke og i strid med sundhedsloven havde videregivet oplysninger til hendes arbejdsgiver. 

Sagen blev afvist, da den uretmæssige videregivelse af oplysninger ikke havde medført en skade i lovens forstand.

Sagen er et eksempel på, at sundhedspersoners handlinger i visse tilfælde ikke medfører en egentlig skade, men derimod alene en krænkelse af patientens rettigheder. Krænkelser vil dog normalt ikke i sig selv kunne betragtes som en skade i lovens forstand. 

Spørgsmålet om uretmæssig videregivelse af oplysninger henhører under Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Afgørelsesdato: 7. juni 2011