Sagsnummer 11-2598

Skade på tænderne ikke en følge af Nicorette tyggegummi

06-02-2012

En 62-årig kvinde anmeldte, at hun havde fået beskadiget sine tænder som følge af brug af Nicorette tyggegummi, idet en tand var knækket, og en bro var gået løs. 

Det fremgik af journaloplysningerne fra kvindens tandlæge, at skaderne på tænderne var opstået inden den oplyste brug af tyggegummiet. 

Patienterstatningen vurderede desuden, at tandskaderne ikke skyldtes egenskaber ved selve lægemidlet og dermed virkningsstofferne i Nicorette. Hvis tandskaderne havde sammenhæng med brugen af Nicorette tyggegummi, måtte der i stedet være tale om tyggeskader.

Der kunne derfor ikke ydes erstatning for tandskaderne. 

Afgørelsen er tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen).

Afgørelsesdato: 9. august 2011