Sagsnummer 10-2543

Erstatning for forsørgertab til kæreste

11-07-2011

En 46-årig mand afgik ved døden som følge af en overset blodprop i hjertet. Skaden blev anmeldt af hans kæreste, og der opstod herefter spørgsmål om, hvorvidt kæresten havde krav på erstatning for forsørgertab samt overgangsbeløb.

Det fremgik af oplysningerne, at parret havde kendt hinanden i 4 år. De havde været tilmeldt hver sin adresse, men boet på skift hos hinanden. Kæresten kunne ikke dokumentere, at hun havde haft et egentligt økonomisk fællesskab med afdøde, idet de hver især havde betalt de faste udgifter til deres egen bolig og delt udgifterne til husholdning m.v. Parret havde dog købt en fælles byggegrund med henblik på at bygge et hus sammen, og kort tid efter dødsfaldet fødte kæresten deres fælles barn.

Ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger vurderede Patienterstatningen, at parret havde levet i et ægteskabslignende forhold på dødstidspunktet og dermed været samlevende i lovens forstand. Den efterladte kæreste havde derfor krav på såvel erstatning for forsørgertab som overgangsbeløb.

Sagen viser, at det i visse tilfælde kan være svært at afgøre, om man som efterladt kan betragtes som samlevende og dermed er berettiget til erstatning for forsørgertab og overgangsbeløb. Det afgørende er, at man kan dokumentere, at man har levet i et ægteskabslignende forhold.

Afgørelsesdato: 14. marts 2011